Skip to main content

Så här rengör du icke laddningsbara Phonak Audéo-hörapparater

Skötsel och underhåll av batteridrivna RIC-hörapparater från Phonak.
Varje dag
Inspektera öroninsatsen med avseende på öronvax och fuktavlagringar. Rengör ytorna med en luddfri duk. Använd aldrig rengöringsmedel, t.ex. hushållsrengöringsmedel och tvål, för att rengöra hörapparaten. Det är inte rekommenderat att skölja med vatten. Om du behöver rengöra hörapparaten grundligt, be din audionom om råd och information.
Varje vecka
Gör rent öroninsatsen med en mjuk, fuktig duk eller en särskild rengöringsservett för hörapparater. Fråga din audionom om du vill ha mer detaljerade underhållsanvisningar eller behöver rengöra hörapparaten noggrannare.

Viktig:
  • Hörapparaten har ett vaxfilter som skyddar hörtelefonen mot skador orsakade av öronvax. Vi föreslår att vaxfiltret kontrolleras regelbundet och byts ut när det ser smutsigt ut, eller när hörapparatens ljudstyrka eller ljudkvalitet har försämrats. Vaxfiltret bör bytas ut var fjärde till var åttonde vecka. Vid byte av vaxfilter på hörtelefonen, använd endast vaxfilter som rekommenderas av din audionom.
  • Ta bort hörapparaten från örat innan du använder hårspray eller smink eftersom dessa produkter kan orsaka skador på hörapparaten.
  • Lämna batteriluckan öppen så att eventuell fukt kan dunsta när du inte använder hörapparaten. Se till att alltid torka hörapparaten helt efter användning. Förvara hörapparaten på en säker, torr och ren plats.