Skip to main content

Så här byter du ut vaxfiltret på din Phonak-hörapparat med CeruShield™ Disk

Byta ut vaxfiltret med en CeruShield™ Disk på en hörapparat med extern hörtelefon (RIC) från Phonak med dome-öroninsats.
Vid byte av vaxfilter på hörtelefonen, använd endast vaxfilterverktyg som rekommenderas av din audionom.


 
 1. Ta bort öroninsatsen från hörtelefonen genom att hålla hörapparaten i ena handen och öroninsatsen i den andra. 

 2. Dra försiktigt i öroninsatsen så att den lossnar. 

A drawing of a hand holding a wire Description automatically generated 

 1. Rengör hörtelefonen med en luddfri duk. 

 2. Rotera försiktigt CeruShield Disk i riktningen som indikeras av pilarna tills en ledig öppning visas under soptunneikonen. 

A drawing of a round object with a face and arrows Description automatically generated 

 1. För att avlägsna ett använt vaxfilter, för försiktigt in hörtelefonen i den lediga öppningen (under soptunneikonen) tills du hör ett klick. Det använda vaxfiltret stannar kvar i disken när du lyfter bort hörtelefonen. 

A circular object with a hole in it Description automatically generated 

 1. För att sätta i ett nytt vaxfilter, för försiktigt in hörtelefonen i öppningen där det nya vaxfiltret  syns (mittemot soptunneikonen) tills du hör ett klick. Lyft bort hörtelefonen från disken. Det  nya vaxfiltret är nu infört i hörtelefonen. 

A drawing of a smoke detector Description automatically generated 

 1. Håll hörtelefonen i ena handen och öroninsatsen i den andra. 

 2. Skjut öroninsatsen över ljudutgången på hörtelefonen. 

image.png 

 1. Hörtelefonen och öroninsatsen bör passa ihop perfekt.