Skip to main content

Så här byter du dome på Phonaks hörapparater

Byta dome på hörapparat med extern hörtelefon (RIC) från PhonakGör följande för att byta dome på en hörapparat med extern hörtelefon (RIC) från Phonak:   
 
1.    Håll högtalaren i ena handen och domen i den andra.   
2.   Dra försiktigt av domen för att ta bort den.    
3.    Rengör högtalaren med en luddfri duk.   
4.    Ta upp den nya domen från sin förpackning.   
5.    För domen över ljudutgången på högtalaren. 
6.    Kontrollera att högtalaren och domen fäster ordentligt i varandra.