Skip to main content

Hur ofta bör jag byta ut vaxfiltret på Phonak Audéo-hörapparaten?

Utbytesfrekvens för öronvaxskydd på hörapparater med extern hörtelefon (RIC) från Phonak.

Hörapparaten har ett vaxfilter som skyddar hörtelefon mot skador orsakade av öronvax. 

Vi föreslår att vaxfiltret kontrolleras regelbundet och byts ut när det ser smutsigt ut, eller när hörapparatens ljudstyrka eller ljudkvalitet har försämrats. Vaxfiltret bör bytas ut var fjärde till åttonde vecka på en vanlig hörtelefon och en gång i veckan på ActiveVent™-hörtelefonen.