Skip to main content

Hur många TV Connector-enheter

Parkoppla hörapparater med flera Phonak TV Connector

Med dina hörapparater kan du:

  • Parkoppla två TV Connector-enheter.
  • Ansluta till två TV Connectors samtidigt.

Om du parkopplar fler än två TV Connector-enheter med din Phonak-hörapparat kommer den senast parkopplade att ersätta den äldsta som du hade anslutit till.