Skip to main content

Hur många hörapparater kan jag parkoppla med Roger On?

Hur många hörapparater kan jag parkoppla med Roger On?
Du kan parkoppla Roger On med hur många hörapparater du vill, såvida de har en Roger-mottagare.