Skip to main content

Hur vet jag om mina Phonak-hörapparater är parkopplade med min mobiltelefon?

Hur vet jag om mina Phonak-hörapparater är parkopplade med min mobiltelefon?
När Phonak-hörapparaterna har parkopplats med telefonen hörs en anslutningssignal som anger att parkopplingen har lyckats. Du kan också se anslutningsstatus i telefonens Bluetooth-meny.