Skip to main content

Hur registreras hjärtfrekvensen i Phonak Audéo Fit-hörapparater?

Hjärtfrekvensregistrering
Sensor Speaker och Sensor cShell som används med Audéo Fit registrerar användarens hjärtfrekvens med hjälp av fotopletysmografi (PPG), en teknik där lysdioder (LED-lampor) lyser på huden och en optisk sensor känner av hur mycket ljus som reflekteras tillbaka. När blodvolymen i blodkärlen är hög absorberas mer ljus och därför blir intensiteten på ljuset som reflekteras tillbaka lägre. Hastigheten med vilken intensiteten av det reflekterade ljuset ändras från hög till låg anger hur snabbt blodkärlsvolymen ändras från låg till hög, vilket gör att antalet slag per minut (dvs hjärtfrekvensen) kan beräknas och visas.