Skip to main content

Mäts min hjärtfrekvens normalt vid användning av Phonak Audéo Fit-hörapparater?

Hjärtfrekvensintervall

Varje persons hjärtfrekvens är unik och påverkas av en mängd faktorer. Användarens vårdgivare kan ge insikt om vad som är normalt för personen.  Vetenskapliga studier visar dock att en typisk vilopuls för vuxna ligger mellan 60 och 90 slag per minut (bpm) (Gillum m.fl., 1992; Kannel m.fl., 1987; Mason m.fl., 2007). 
Vanligtvis är en lägre vilopuls förknippad med bättre hälsa på lång sikt (Fox m.fl., 2007; Larsson m.fl., 2019).

Informationen i den här sektionen tillhandahålls endast i utbildnings- och informationssyfte. Användaren bör inte använda informationen som ett substitut för, eller som en ersättning för, professionell medicinsk rådgivning.  Vid frågor om sin hälsa (inklusive hjärtfrekvens) bör användaren alltid rådgöra med en läkare eller annan (medicinskt utbildad) vårdpersonal. 

https://www.phonak.com/se/sv/about-us/references.html