Skip to main content

Varför växlar hörapparaterna till streamingprogrammet när TalkBack eller VoiceOver aktiveras?

Hörapparaterna växlar till streamingprogrammet när TalkBack eller VoiceOver aktiveras

Om användaren har parkopplat hörapparaterna med sin smartphone och använder TalkBack eller VoiceOver i myPhonak uppfattar hörapparaterna rösten hos dessa funktioner som streaming och växlar automatiskt till streamingprogrammet. Vid användning av TalkBack eller VoiceOver rekommenderar vi att du inte har hörapparaterna parkopplade med din telefon, eftersom detta kommer att störa användningen av appen.