Skip to main content

Varför byter mina Phonak-hörapparater program när de får en ljudavisering?

När hörapparaterna tar emot en ljudsignal från din smartphone aktiveras ett streamingprogram automatiskt. 
För Paradise-hörapparater kommer det program på tryckknappen som användes senast att aktiveras efter streaminghändelsen. Aviseringar eller tangentbordsljud är ibland mycket korta och ljuden har redan hunnit avslutas när hörapparaterna har växlat läge. Varje gång din smartphone avger ett sådant ljud kommer hörapparaten att växla läge.

För Marvel-hörapparater kommer basprogrammet som användes för att skapa det senast använda anpassade programmet att aktiveras efter streaminghändelsen. Om exempelvis det senast använda anpassade programmet var baserat på det automatiska programmet kommer det automatiska programmet att aktiveras. 

För att undvika det här beteendet rekommenderar vi att du inaktiverar vissa ljud i inställningarna på din smartphone, t.ex. systemljud, knappljud, tangentbordsljud, skärmlåsljud, skärmbildsljud, appljud och aviseringsljud vid meddelanden (t.ex. SMS, e-post och push-meddelanden).