Skip to main content

Varför piper mina Phonak-hörapparater regelbundet?

Min hörapparat spelar regelbundet upp en signal
Vissa audionomer kan erbjuda särskilda provapparater märkta PHONAK Trial™. Provperioden är begränsad. En signal spelas upp i hörapparaten 1 gång/timme i 6 dagar efter utgångsdatumet. Därefter kommer signalen att spelas upp 1 gång/minut.

Kontakta din audionom för att byta ut hörapparaten eller för att förnya provperioden