Skip to main content

Hörapparaterna kan inte ansluta

Varför parkopplas eller ansluter inte hörapparaterna till appen på användarens smartphone?

En första konfiguration i appen krävs för att parkoppla hörapparaterna. Parkoppling behöver endast göras under konfigurationen av appen. Därefter kommer appen ihåg dina hörapparater och kommer att försöka ansluta automatiskt när appen öppnas. För att parkoppla hörapparaterna med myPhonak går du till sektionen Hem, trycker på "Parkoppla enhet" och följer instruktionerna. 

Det kan finnas flera orsaker till att hörapparaterna inte kan ansluta. Prova felsökningsstegen nedan: 
- Kontrollera om hörapparaterna redan är parkopplade med appen. Anslutningsstatusen för respektive hörapparat visas under sektionen Enheter. 
- Kontrollera internetanslutningen. Under parkopplingsprocessen krävs det en internetanslutning för att ansluta hörapparaterna och komma åt fjärrkontroll.
- Kontrollera om Bluetooth® är aktiverat på din smartphone och att hörapparaten är påslagen.
- Se till att hörapparaterna är i Bluetooth-parkopplingsläge och att de har tillräckligt med batteri. För Bluetooth-parkopplingsläge, stäng av hörapparaterna och sätt på dem igen. De kommer att vara kvar i parkopplingsläge i flera minuter. 
- Se till att telefonen och hörapparaterna inte är i flygläge.
- På Android™-smartphones måste Platstjänster vara aktiverat under första konfigurationen av appen. Efter den första konfigurationen krävs inte längre Platstjänster för att appen ska fungera.
- Prova att stänga appen, starta om din smartphone och därefter starta om appen. När du återansluter till appen, se till att:
Bluetooth är aktiverat på telefonen.
Se till att telefonen och hörapparaterna inte är i flygläge.
Se till att hörapparaterna är i Bluetooth-parkopplingsläge och att de har tillräckligt med batteri.

Om hörapparaterna har parkopplats tidigare och inte hittas av din smartphone, läs våra vanliga frågor om felsökning:
* Så här åtgärdar du anslutningsproblem med myPhonak på iPhone®  
* Så här åtgärdar du anslutningsproblem med myPhonak på Android-smartphones