Skip to main content

Varför töms batteriet i min Phonak-hörapparat när jag sätter den i laddningsfodralet?

När jag kopplar ur laddaren och förvarar hörapparaterna i laddaren töms mina hörapparatbatterier.
Automatiskt på-funktionen är aktiverad som standard på dina hörapparater. Det betyder att dina hörapparater slås på automatiskt när de avlägsnas från laddaren. När du kopplar ur laddaren bryts strömförsörjningen och dina hörapparater fungerar som om de tagits ur laddaren.
Kom ihåg att stänga av hörapparaterna manuellt efter att laddaren kopplats ur.

Phonak Charger Case Go: Laddaren har ett inbyggt batteri. Om laddaren kopplas från eluttaget laddas hörapparaten tills det inbyggda batteriet är tomt.
Om hörapparaten sitter i laddaren aktiveras den automatiskt när laddarens inbyggda batteri är tomt. Stäng i så fall av hörapparaten för att undvika urladdning eller anslut laddaren till eluttaget.


Automatiskt på-funktionen kan inaktiveras av din audionom eller i myPhonak app-inställningarna:
1. Öppna myPhonak app
2. Tryck på "Enheter"
3. Tryck på "Automatiskt på"
4. Aktivera/inaktivera "Automatiskt på" genom att flytta reglaget.