Skip to main content

Hälsoprofil

Hälsoprofil

Om en användares hörapparater stöder hälsofunktioner som avstånd och kalorier behövs vissa personuppgifter för att kunna registrera dessa funktioner korrekt.
Längd och kön används för att beräkna gång- och löpdistans med precision. Längd, vikt, kön och ålder används för att beräkna en användares grundmetabolism, vilket krävs för att beräkna kaloriförbränningen.

Det är valfritt att dela dessa uppgifter. Användaruppgifterna sparas säkert i molnet (via myPhonak-kontot). Sonova har inte tillgång till hälsoprofildata eller hälsodata utan samtycke.