Skip to main content

myPhonak app: Frekvens för uppdateringar av hälsodatavärden

myPhonak app: Frekvens för uppdateringar av hälsodatavärden

Hemskärmen för hälsa (instrumentpanelen) visar värden i realtid som uppdateras med några sekunders intervall när användaren har skärmen öppen. Värdena i vyerna med vyerna för detaljerade hälsofunktioner (skärmar med diagram) uppdateras med specifika intervall.

Steg

 • Steg och avstånd i realtid uppdateras med några sekunders mellanrum.
 • Stegen i diagrammet och aktivitetsnivåerna uppdateras när användaren navigerar mellan appskärmarna eller mellan tidsintervallet (varje dag/månad/år) eller genom att svepa nedåt på skärmen (manuell synkronisering).
 • Aktivitetsnivåerna uppdateras var 60:e sekund på skärmen dagliga steg.


Användningstid

 • Aktuell användningstid uppdateras varje minut.
 • Användningstiden i diagrammet uppdateras varje gång hörapparaten synkroniseras (antingen automatiskt i bakgrunden eller manuellt genom att svepa nedåt på skärmen Hälsa eller Användningstid) och när användaren navigerar mellan appskärmar eller ändrar tidsintervall (t.ex. dag/vecka/månad/år).
 • Tiden i olika ljudmiljöer kan uppdateras var 60:e minut genom att svepa nedåt på skärmen (manuell synkronisering).


Hjärtfrekvens

 • Arbetspulsen uppdateras med några sekunders mellanrum.
 • Avläsningen av hjärtfrekvensen uppdateras cirka var 10:e minut.
 • Diagrammen uppdateras cirka var 10:e minut antingen automatiskt eller genom manuell synkronisering.
 • Vilopulsen beräknas när tillräckliga mätförutsättningar uppfylls och visas när detta är tillgängligt (1 värde per dag). Villkoren uppfylls vanligtvis efter 4 timmar. Om användaren är mycket aktiv kan det ta längre tid. Om otillräckliga mätförutsättningar uppfylls visas ingen vilopuls.

Obs! Det visade vilopulsvärdet kan ändras under dagen.

Kalorier

 • Aktuella kalorier uppdateras varje minut.
 • Kalorier i diagrammet uppdateras när användaren navigerar mellan appskärmarna eller mellan tidsintervallet (varje dag/månad/år) eller genom att svepa nedåt på skärmen (manuell synkronisering).