Skip to main content

Kan jag använda Phonak-hörapparater på ett flygplan?

Flygplansläge
Ja. Om du uppmanas att ställa in alla enheter i flygplansläge, ska du följa de här stegen för att sätta Phonak-hörapparaterna i flygplansläge.

OBS! Flygplansläge inaktiverar inte vanliga hörapparatfunktioner, utan enbart Bluetooth-funktioner. När hörapparaterna är i flygplansläge:
  • fungerar inte streaming.
  • finns det ingen anslutning till myPhonak appen.

Laddningsbara hörapparater från Phonak
  1. Stäng av hörapparaten genom att trycka på den nedre delen av flerfunktionsknappen i 3 sekunder tills du ser ett rött fast ljus, som visar att hörapparaten är avstängd.
  2. Din hörapparat är nu avstängd.
  3. Tryck nu på den nedre delen av flerfunktionsknappen i 7 sekunder tills ljuset lyser med ett fast orange sken och släpp sedan knappen.
  4. Nu är du i flygplansläge.
  5. För att avsluta flygplansläget ska du stänga av hörapparaten och sedan starta den igen.

Phonak-hörapparater med zink-luftbatteri
  1. Tryck på den nedre delen av knappen i 7 sekunder medan du stänger batteriluckan.
  2. Nu är du i flygplansläge.
  3. För att avsluta flygplansläget öppnar och stänger du batteriluckan igen.