Skip to main content

Uppdatering av fast programvara i myPhonak app

Uppdatering av fast programvara i myPhonak app
Nej, du kan inte uppdatera den fasta programvaran i dina hörapparater själv. Uppdateringen av den fasta programvaran måste utföras av din audionom på dennes mottagning. Uppdateringen av den fasta programvaran kan inte göras under en Fjärrsupportsession.