Skip to main content

Utöva uppgiftsskyddsrättigheter

Utöva uppgiftsskyddsrättigheter
Sonovas policy för uppgiftsskydd förklaras i detalj här: https://www.phonak.com/en-int/privacy-policy/myphonak-app

När det gäller hälsodata finns det två möjligheter vid användning av myPhonak app och endast om användaren väljer följande:
  • Att registrera hälsodata och få åtkomst till dem i ett särskilt område i myPhonak. I sådant fall har Sonova inte åtkomst till dessa personuppgifter.
  • Tillåta delning av hälsodata med Phonak i produktförbättringssyfte.

Samtycke ges via appen vid introduktionen/installationen eller i Support-delen under Juridik/uppgiftsskydd. Allt samtycke är avaktiverat som standard.
Det finns två sätt att sluta registrera hälsodata och visa dem i appens hälsoområde:
  • Användaren kan logga ut från sitt myPhonak-konto.
  • Användare som vill vara inloggade, men som inte vill registrera sina hälsodata kan avaktivera registrering av hälsodata i profilområdet i inställningarna för Hälsa

I samma område i appen (Profil/hälsoinställningar) kan en användare fullständigt ta bort sina hälsodata från appen om de så önskar.

Om användare har gett sitt samtycke till att dela hälsodata med Sonova och vill återta det är detta också möjligt i området Support/Juridik/Uppgiftsskydd.