Skip to main content

Har Phonak Virto 312 något flygläge?

Har Phonak Virto 312 något flygläge? Hur aktiverar jag det?
Ja, Phonak Virto 312 har ett flygläge. För att aktivera det öppnar du hörapparatens batterilucka och håller sedan inne tryckknappen i sju sekunder medan du stänger batteriluckan igen. Hörapparaten fungerar normalt i flygläget, men det går inte att ansluta till eller streama från en parkopplad Bluetooth-enhet. Öppna och stäng batteriluckan igen för att avsluta flygläget.