Skip to main content

Ska jag parkoppla Phonak-hörapparaten med telefonen först eller appen?

Ordningen spelar ingen roll. Du kan utföra en oberoende parkoppling av hörapparaten via Bluetooth® på din telefon för att ta samtal och strömma medier eller via myPhonak app.

Parkopplingen mellan hörapparaten och myPhonak app (Bluetooth Low Energy) är en annan process än den som tillämpas för parkoppling via Bluetooth på telefonen för att ta samtal och strömma medier (Bluetooth Classic).

Det går att använda Phonak-hörapparaten med din smartphone på tre sätt:

  1. Parkoppla endast med appen.
  2. Parkoppla endast med Bluetooth på telefonen för att ta samtal och strömma medier.
  3. Parkoppla med både appen och via Bluetooth på telefonen.

Följ parkopplingsanvisningarna på appen för att använda myPhonak app.
Om du vill ta del av telefonsamtal eller strömma medier vid hörapparaten måste du parkoppla den direkt via Bluetooth-inställningarna på din smartphone.