Skip to main content

Hur kan jag inaktivera streaming av pekljud när myPhonak app används på Android?

Inaktivera streaming av pekljud när myPhonak app används på Android
myPhonak app kan inte ändra eller inaktivera de ljud du har på din smarttelefon. Om du inte vill höra ljuden när du trycker på telefonen i hörapparaten går du till dina smarttelefoninställningar och inaktiverar följande:
  • Tangenbordsljud
  • Låsljud