Skip to main content

Borttagning av myPhonak-kontot eller hälsodata

Borttagning av myPhonak-kontot eller hälsodata

Användaren har möjlighet att ta bort kontot eller insamlad hälsodata när som helst genom att klicka på borttagningsknapparna i appen (se profilavsnittet) eller på myPhonak.com, även efter att tillåtelse har beviljats att samla in konto- eller hälsodata.