Skip to main content

Streck visas istället för steg i realtid i myPhonak app

Varför ser användaren då och då streck istället för sina steg i realtid?

För att kunna använda steg i realtid i sektionen Hälsa måste användare av kompatibla Audéo P-, Naida P- and Virto P-hörapparater uppdatera till den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Om hörapparaterna är kvalificerade för den här uppdateringen visas en avisering i myPhonak. Steg i realtid visas istället för streck så snart hörapparaterna har uppdaterats.

Hörapparater som inte är kvalificerade för uppdateringen (Naida P-PR) visar endast timvisa uppdateringar i stegdiagrammen.