Skip to main content

Problem med att ansluta Phonak-hörapparater i bilen

Problem med att ansluta Phonak-hörapparater i bilen
Om bilen är utrustad med ett Bluetooth-system som tidigare varit parkopplat med mobiltelefonen kommer den att försöka ansluta till telefonen varje gång du sätter dig i bilen. Det kan leda till att anslutningen till dina Phonak-hörapparater går förlorad, eftersom en telefon endast kan stödja en ”headset”-anslutning i taget. Det exakta beteendet beror på bilens Bluetooth-version och konfiguration. För att förhindra oönskad växling kan du överväga att ta bort bilens Bluetooth-system från listan över parkopplade enheter via konfigurationsskärmen för mobiltelefoner.