Skip to main content

Ansluta myPhonak appen till hörapparater med olika kombinationer av enheter -> hörapparat som stöds av myPhonak app

Ansluta myPhonak appen till hörapparater med olika kombinationer av enheter -> hörapparat som stöds av myPhonak app

Ja, det finns kompatibla kombinationer av hörapparater som fungerar med myPhonak appen.  
Version 6.6.0 eller senare av myPhonak appen har stöd för hörapparater av R- och RT-hörapparater.  

myPhonak appen har stöd för följande kombinationer av kompatibla hörapparater:  

  1. Audéo M-R och Audéo M-RT  
  2. Audéo P-R och Audéo P-RT  
  3. Audéo L-R och Audéo L-RT  
  4. Bolero M-M och Naida M-SP  

Bägge hörapparaterna behöver ha samma funktionsnivå. Kontakta din audionom för mer information.