Skip to main content

Hur kan jag ansluta mina Phonak-hörapparater till en dator för att ringa ett samtal?

Ansluta en dator och Phonak-hörapparater

Gör så här:

  1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på datorn/den bärbara datorn/surfplattan och sök efter Bluetooth-aktiverade enheter i menyn för anslutningsinställningar.
  2. Öppna och stäng hörapparaternas batteriluckor för att komma till parkopplingsläget, eller slå av och på hörapparaten igen, om du har en laddningsbar Phonak-hörapparat.
  3. Du har nu 3 minuter på dig att parkoppla dina hörapparater med datorn.
  4. Datorn visar en lista över Bluetooth-aktiverade enheter. Välj hörapparaten i listan för att parkoppla hörapparaten.
  5. Om du bär dina hörapparater hörs en bekräftelsesignal.
  6. När hörapparaterna är anslutna till datorn kan du ringa samtal via FaceTime, Skype eller WhatsApp.