Skip to main content

Ansluta fler personer till TV Connector

Ansluta fler personer till TV Connector

TV Connector kan anslutas till ett obegränsat antal Phonak-hörapparater.

Så här ansluter du en ny uppsättning Phonak-hörapp]arater till TV Connector:

  1. Kontrollera att Phonak-hörapparaterna är påslagna och inom 1 meters avstånd från TV Connector.
  2. Tryck på anslutningsknappen på baksidan av TV Connector tills indikatorljuset börjar att blinka snabbt blått.
  3. En bekräftelsesignal spelas upp i hörapparaterna för att bekräfta att de har parkopplats med TV Connector. Det kan ta upp till 10 sekunder.