Skip to main content

Hur felsöker jag Phonak Charger Case Go?

Charger Case Go – Felsökningsguide för kunder
Kontrollera med din audionom att du har den senaste firmware-versionen installerad på hörapparaten och laddaren. Apparaternas prestanda och tillförlitlighet optimeras med den senaste firmware-versionen.

Möjliga beteenden: 

•    Laddarens LED-lampa tänds inte när locket öppnas. 
•    Laddarens nedersta LED-lampa blinkar snabbt i grönt, orange eller rött. 
•    Laddarens nedersta LED-lampa lyser med ett fast orange eller rött sken. 
•    Hörapparaterna laddas inte när de är placerade i laddaren. 
•    Hörapparaterna är inte laddade trots att de har legat i laddaren i mer än 3 timmar – Hörapparatens LED-lampa lyser inte med ett fast grönt sken. 
•    Hörapparaten indikerar ett laddningsfel (LED-lampan lyser med ett fast rött sken) efter 6 eller fler timmar i laddaren. 


Om du upplever något av problemen ovan, prova följande rekommendationer: 

•    Ladda laddaren i 3 timmar utan hörapparaterna innan du använder den. 
•    Använd kabeln (med ferritpärla) och väggkontakten som tillhandahålls av Phonak för att säkerställa att laddaren får den ström som krävs. 
•    Använd inte andra strömkällor än väggkontakten, t.ex. bärbara datorer, powerbanks eller cigarettändaruttag. 
•    Se till att omgivningstemperaturen är under 30 °C (86 °F). 
•    Se till att hörapparaterna är korrekt insatta i laddaren. 
•    Be din audionom kontrollera att den senaste firmware-versionen är installerad i hörapparaten. 


Om inget av ovanstående hjälper, återställ laddaren genom att följa stegen nedan:

1.    Avlägsna hörapparaterna från Charger Case Go. 
2.    Se till att Charger Case Go är ansluten till strömkällan. 
3.    Lokalisera återställningsknappen längst ner nära gummiringen mot laddarens baksida (stifthål). 
4.    Använd ett spetsigt verktyg, t.ex. ett gem eller ett sprintverktyg för att trycka på knappen. 
5.    Håll inne knappen i 8 sekunder. 
6.    Släpp knappen när batteriindikatorns nedersta LED-lampa börjar blinka i rött/grönt/rött ... 
7.    Koppla bort laddaren från strömkällan och anslut den sedan igen. 
 

Om problemet kvarstår, kontakta din audionom för att få hjälp.