Skip to main content

Charger Case Combi – Felsökningsguide

Charger Case Combi – Felsökningsguide
Charger Case Combi – Möjliga laddningsbeteenden, symtom och felsökningstips

Möjliga laddningsbeteenden och symtom:
 • Hörapparaten visar en lägre laddning i appen än förväntat efter laddning.
 • Hörapparatens LED-lampa blinkar grönt efter 6 timmar eller mer i laddaren istället för att ändras till ett fast grönt sken.
 • Hörapparatens LED-lampa blinkar inte och hörapparaten går inte att ansluta till appen medan den är i laddaren.
 • Det går inte att slå på hörapparaten när den avlägsnas från laddaren.
 • Hörapparaten indikerar laddningsfel (LED-lampan lyser med ett fast rött sken) efter 6 timmar eller mer i laddaren.
 
Om du upplever något av ovanstående, testa rekommendationerna nedan:
 • Kontrollera att både hörapparatens och laddarens kontakter är rena.
 • Kontrollera att hörapparaterna är korrekt placerade i laddaren.
 • Använd kabeln och väggkontakten som tillhandahölls av Phonak tillsammans med laddaren. Detta säkerställer en optimal strömtillförsel till laddaren och att dina hörapparater laddas på ett tillförlitligt sätt.
 • Använd inte USB-porten på en bärbar dator, en cigarettändare eller en USB-hubb som strömkälla för laddaren.
 • För tillförlitlig visning av batteristatus i appen, avlägsna hörapparaterna från laddaren.
 • Be din audionom att kontrollera att den senaste firmware-versionen är installerad i hörapparaten.