Skip to main content

Hur ändrar jag volymen på ett telefonsamtal med mina Phonak-hörapparater?

Ändra volymen på ett telefonsamtal med Phonak-hörapparater
Med Phonak-hörapparater finns det två sätt att ändra volymen på ett telefonsamtal:
  • Använda volymknapparna på mobiltelefonen.
  • Om dina Phonak-hörapparater konfigurerades på rätt sätt av din audionom kan du även använda hörapparatens flerfunktionsknapp:
    • Använd den övre tryckknappen för att höja volymen.
    • Använd den nedre tryckknappen för att sänka volymen.
  • Om dina Phonak-hörapparater har en enda tryckknapp kan du fråga din audionom hur den har konfigurerats.
För ytterligare frågor om dina volyminställningar ska du kontrollera de utskrivna hörapparatinställningar du fick efter din anpassning, eller kontakta din audionom.