Skip to main content

Byte från Audéo Fit till en annan hörapparat, komma åt gamla hälsodata

Hälsodatahistorik vid byte av en hörapparatsmodell till en annan

Efter byte från en Audéo Fit till en annan hörapparat beror tillgängligheten för tidigare hälsodata på vilken typ av nya hörapparater som ansluts. Om de nya hörapparaterna stöder hälsofunktioner (t.ex. steg och användningstid) kommer tidigare steg och användningstid att visas. Om hörapparaterna inte stöder hälsofunktioner kommer inga tidigare hälsodata att vara synliga.