Skip to main content

Det går inte att återansluta myPhonak till hörapparaterna med en Sony Xperia efter start/omstart av telefonen

Användaren kan inte återansluta myPhonak till hörapparaterna med en Sony Xperia efter start/omstart av telefonen

Vissa tekniska problem kan uppstå med olika Smartphone-tekniker. Det här beteendet har inte upptäckts vid användning av den aktuella versionen av myPhonak tillsammans med de flesta Android-telefoner.
•    Upptäckt med: Sony Xperia X compact- 7.1.1- Build 34.3.A.0.26 
Anmärkningar:
Hörapparaterna kunde parkopplas och användas med myPhonak app innan telefonen startades om.
Att bara inaktivera och aktivera Bluetooth® igen från telefonens kontrollcentral löser inte problemet. Användaren måste göra det i systeminställningarna.

Om hörapparaterna inte kan återansluta till myPhonak app på en Android-smartphone efter att telefonen och/eller appen har startats (exempel: huvudskärmen för volym i myPhonak visar kontinuerligt meddelandet "Ansluter" för både vänster och höger sida) är det dock troligtvis nödvändigt att återställa Bluetooth i Android-systeminställningarna.

Följ de här stegen för att åtgärda problemet:
Steg 1: Inaktivera och aktivera sedan Bluetooth igen i Android-systeminställningarna
•    Gå till området "Inställningar" i din smartphone (inte i "myPhonak")
•    Välj "Bluetooth"
•    Inaktivera Bluetooth och vänta i 2 sekunder
•    Aktivera Bluetooth igen (i vissa fall kommer användaren nu att se en Bluetooth-lista med hörapparater som under en kort stund och en i taget visar etiketten "Ansluter") 
 
Steg 2: Nu bör myPhonak app vara ansluten till Phonak-hörapparaterna igen.
Återgå till eller starta om "myPhonak". Telefonen bör nu ansluta hörapparaterna till telefonen och appen inom 5 sekunder. Om ingen eller bara en av hörapparaterna återansluter efter 10 sekunder, gå tillbaka till systeminställningarna och upprepa proceduren i steget ovan.

Steg 3: Håll myPhonak uppdaterad, då nya versioner kan innehålla lösningar på sådana här problem.