Skip to main content

Finns det någon situation då jag måste koppla bort mina hörapparater från myPhonak app?

Kan "Förbli uppkopplad" vara aktiverat hela tiden? 
Om du har ett fysiskt besök för anpassning hos din audionom behöver du tillfälligt koppla bort dina hörapparater från appen. Det gör du i appen, via menyn:  Enheter -> Hanter anslutning -> Koppla ifrån.