Skip to main content

Kan jag använda flera instanser av myPhonak app på en telefon?

Flera instanser av myPhonak app på en telefon

Nej. Bara en instans av myPhonak app kan användas på varje telefon.