Skip to main content

Går det att använda Roger On på bordet även med andra mikrofoner? Går det att stänga av ljudet på övriga mikrofoner?

Går det att använda Roger On på bordet även med andra mikrofoner? Går det att stänga av ljudet på övriga mikrofoner?
Ja. Håll funktionsknappen nedtryckt i två sekunder för att sätta på ljudet i Roger On igen. Detta stänger av ljudet för övriga mikrofoner i nätverket.