Skip to main content

Kan jag använda Roger On med andra Roger-mikrofoner?

Kombinera Roger On med andra Roger-mikrofoner.
Ja, det går att kombinera Roger On med Roger Table Mic II för att kunna lyssna på en större grupp i ett MultiTalker-nätverk. Du måste bära Roger On på bröstet för att tala i nätverk med andra mikrofoner.