Skip to main content

Hur fungerar Kaloriregistrering i myPhonak app?

Kaloriregistrering
Audéo Lumity Fit-användare kan registrera aktiv och passiv kaloriförbränning via myPhonak. Aktiva kalorier förbränns genom fysisk aktivitet som registreras via accelerometern (rörelsesensorn) i hörapparaten. Passiva kalorier baseras på användarens grundmetabolism och förbränns för att upprätthålla grundläggande kroppsfunktioner, till exempel, när man sitter eller sover.
Grundmetabolismen beräknas utifrån användarens längd, vikt, ålder och kön. Appen kommer att be om att få dela dssa uppgifter för att kunna registrera kalorier. På så sätt skapas användarens hälsoprofil, som kan redigeras eller raderas i avsnittet Hälsoinställningar i appen.
Om användaren inte vill skapa en hälsoprofil kan man inte registrera kalorier.