Skip to main content

Det går inte att ta emot samtal

Jag kan inte svara på WhatsApp-/Messenger-/andra internetsamtal med hörapparatens tryckknapp eller dubbeltryckning.
Vissa appar, som har alternativ för samtal via internet (till exempel Messenger, WhatsApp, etc.), konfigurerar inte ljudet från inkommande samtal som en ringsignal. Ljudet känns inte igen som ett samtal, utan som standardmediastreaming, och därför gäller detta: 
  • Dubbeltryckning pausar streamingen och tar inte emot samtalet. 
  • Samtalet tas inte emot om du trycker på knappen på hörapparaten. 

Det inkommande samtalet kan bara tas emot på telefonen. Därefter dirigeras samtalet om till hörapparaterna. 
Denna appfunktion kan inte konfigureras i hörapparaterna.