Skip to main content

Koppla ifrån och återansluta Bluetooth

Koppla ifrån och återansluta Bluetooth

Om Phonak-hörapparaterna är avstängda kopplar de automatiskt bort från en parkopplad enhet, till exempel mobiltelefonen. Andra orsaker till frånkoppling från telefonen:

  • Kontrollera att din hörapparat inte har slut på batteri.
  • Kontrollera att telefonen är inom räckhåll. Om du varit utom räckhåll (10 m) under längre tid kan det ta upp till 2 minuter tills Phonak-hörapparaterna återansluter.
  • Kontrollera att du inte har några andra enheter anslutna till telefonen (till exempel bilens Bluetooth-system). Detta kan leda till att dina hörapparater kopplas från.
  • Kontrollera att Bluetooth är aktivt på telefonen.