Skip to main content

Bluetooth-kompatibilitet

Vilken version av Bluetooth är Phonak-hörapparater kompatibla med?
Alla mobila enheter som stöder Bluetooth, HFP (handsfree-profil) och A2DP (avancerad ljuddistributionsprofil) ska fungera tillsammans med dina Phonak-hörapparater.
  • För telefonsamtal bör alla telefoner som stöder Bluetooth 2.1 och senare fungera.
  • Telefoner med Bluetooth-versioner före 2.1 kan fortfarande fungera.
För att kunna använda myPhonak app måste telefonen uppfylla följande minimikrav:
  • iOS-version 15.0 och Bluetooth-version 4.2 eller nyare
  • Android-version 8.0 och Bluetooth-version 4.2 eller nyare