Skip to main content

Varför piper mina Phonak-hörapparater när jag tittar på TV via TV Connector?

Phonak-hörapparaterna piper varje gång en ny anslutning upprättas till Phonak TV Connector.
Orsak till upprepade pip:
  • Om du befinner dig längre bort än maxavståndet för AirStream™ Technology (cirka 15 meter) kan anslutningen gå förlorad. Beroende på miljön kan detta vara kortare eller längre. Om du håller dig kring maxavståndet kan det orsaka flera anslutnings- och frånkopplingshändelser, vilket gör att hörapparaterna piper flera gånger.
  • Det kan också hända att en annan person har slagit på TV:n medan du t.ex. befinner dig i ett annat rum och att TV Connector börjar sända.

Så här kan du förhindra oönskade pip från dina Phonak-hörapparater:

  • Du kan be din audionom att stänga av programmet för automatisk programväxling under nästa besök.
  • För att förhindra oönskad överföring från TV Connector till dina Phonak-hörapparater kan du stänga av TV Connector. Glöm inte att slå på den igen om du vill titta på TV.