Skip to main content

Android: Det behövs en app för att använda den här enheten

Jag försöker ansluta mina hörapparater via Bluetooth-inställningarna. När jag väljer LE_R eller LE_L visas hela tiden följande popup-meddelande: "Det behövs en app för att använda den här enheten". Jag har redan en app. Varför får jag det här meddelandet?
Använd myPhonak app för att upprätta anslutningen mellan hörapparaterna och appen. Instruktioner finns i appen. 
Phonak-hörapparater använder Bluetooth LE (Low Energy) för att ansluta till myPhonak app. LE_R- och LE_L-anslutning kan endast upprättas via myPhonak app. Meddelandet "Det behövs en app för att använda den här enheten" visar varje gång du försöker ansluta till Bluetooth LE via Bluetooth-inställningarna. För att upprätta den här anslutningen, öppna myPhonak app istället.