Skip to main content

Går det att ändra volymen på ljudsignalen från teven?

Ändra volymen på ljudsignalen från teven
Ja, det går att ändra volymen på ljudsignalen från teven via dockningsstationen. Välj önskad volymnivå med hjälp av plus (+)- och minusknapparna (-).