Skip to main content
Happy senior old family couple clients make financial insurance estate business deal handshake agent lawyer, satisfied mature customers shake hand meeting bank manager agree on investment contract

Försäkring och hälsovård

När en hörselnedsättning har diagnostiserats är nästa fråga hur patienterna ska kunna lära sig att anpassa sig och leva livet fullt ut. Hur kan man stötta patienter medan de lär sig att leva med sin hörselnedsättning? Oavsett patientens ålder, så spelar försäkringstäckning och hälsovård en viktig roll i arbetet med att få stöd vid hörselnedsättning, och även att få tillgång till hjälpmedel, till exempel hörapparater. Som audionom vet vi att det viktigaste för dig är att stötta dina patienter.

Japansk kvinnlig läkare som undersöker en patient

Regelverk vid patientrådgivning

Det kan finnas vissa regelverk när du ger råd till patienter om vilka hörapparater som finns tillgängliga. Dessa regelverk kan indirekt påverka patientens upplevelse av hörapparater. Vissa utbetalare täcker bara specifika modeller, medan andra sjukförsäkringar täcker en procentandel av kostnaden. Oavsett vem som står för utbetalningen, så kan Phonaks butiker ge stöd och hjälp kring vad försäkringen täcker.

Specialprogram

Oavsett var du bor eller arbetar, så finns det specialprogram som kan hjälpa patienter att få tillgång till hörapparater, till exempel via statliga medel. Som audionom kan det finnas regionala program som kan hjälpa patienter att få tillgång till hörapparater. Sök på regionens webbplats för att se vilka program som kan vara tillgängliga för dina patienter.

Som veteran kan många tidigare och aktiva militärer behöva hörapparat. När du arbetar med patienter som är veteraner finns det enheter och stöd som är till särskilt för tidigare och aktiva militärer.

 
Erfaren kvinnlig audionom som samtalar med en mogen kvinnlig patient på en medicinsk klinik.
Elder senior old asian couple meeting specialist professional caucasian doctor visit at home consultant two retirement patient after checkup,health care and medical concept

Enkel beställning

Som partner till Phonak har du tillgång till stöd för din verksamhet, till exempel vår onlinebutik, som är ett nav där du får tillgång till information som är viktig för din klinik, till exempel:

 • Prissättning
 • Sökning på garantistatus för Phonak-produkter*
 • Fakturabetalning
 • Kontroll av beställningsstatus, historik och relaterade dokument*
 • Spårningsnummer för beställningar
 • Status för försäkringstäckning
 • Kontoinformation
 •  Support
 • Kontaktuppgifter
 • Hämta bilder och logotyper i reklamsyfte
 • Dela evidens och litteratur direkt med klienter och kollegor
 • Få tillgång till specialiserad marknadsföringsinformation och -verktyg*
 • Beställ produkter via vår onlinebutik*

* Kräver att ditt företags Phonak-kontraktsadministratör skaffar avancerad åtkomst och aktiverar behörighet för ditt konto.

Fördelar med Phonaks onlinebutik

Som en del av Phonak kan vår onlinebutik hjälpa dig att effektivisera din klinik. Vår onlinebutik är ett snabbt och enkelt sätt att göra beställningar, från att tillhandahålla information om garantier och ge marknadsföringsstöd till att kontrollera status för beställningar med mera. Onlinebutiken är tillgänglig dygnet runt, alla dagar, även helger och högtider. När du gör en beställning online får du tillgång till beställningshistorik, stöddokumentation, leveransprognos, snabb leverans och noggrannare beställningar. Att använda vår onlinebutik är bara ett alternativ, det går också att göra beställningar via telefon eller formulär som skickas in.

Samarbeta med Phonak

Samarbetar du inte med Phonak än? Kontakta din Phonak-representant eller ring 800-777-7333 för att bli vår partner.