Skip to main content
Sky Marvel och Sky Link Marvel

Funktioner och funktionsnivåer

Viktiga funktioner

Universella anslutningsmöjligheter

Uppladdningsbara alternativ

Tinnitusbalans

Kompatibilitet med myPhonak app

Kompatibilitet med Roger och trådlösa Phonak-tillbehör

Sky-modeller

Speech in noise
Tal i buller
Anpassar och minskar buller bakifrån i realtid samt tillämpar och optimerar signal-brusförhållandet (SNR) i bullriga miljöer.
Calm situation
Lugna situationer
Tillhandahåller optimal förstärkning för taluppfattning och lyssningskomfort vid samtal på tu man hand i lugna miljöer.
Comfort in noise
Komfort i buller
Minskar buller aktivt för ökad komfort när inget tal förekommer.
Music
Musik
Erbjuder ett utökat dynamikområde, långsam kompressionshastighet och mer förstärkning för en fylligare och rikare musikupplevelse.
Duo phone
Duo Phone
Kommer ihåg justeringar du gjort med FlexControl och FlexVolume och tillämpar dem automatiskt för en hörapparat som är mer anpassad efter dina önskemål.
Acoustic phone
Akustisk telefon
Den viktiga funktionen DuoPhone streamar signalen till det andra örat i realtid så att uppringarens röst hörs i båda öronen, med en genomsnittlig fördel på 3,1 dB SNR.
Auto acclimatization
autoAcklimatisering
autoAcklimatisering används för att automatiskt öka förstärkningen när klienten använder hörapparaten. Startnivå, acklimatiseringshastighet och målnivå kan enkelt justeras.
Environmental balance
Omgivningsbalans
Omgivningsbalans är en volymmodifieringsfunktion i Phonak hörapparater som gör det möjligt för klienter att justera volymen på den streamade signalen kontra omgivningsljud genom att trycka på volymkontrollen. 
Real ear sound
Real Ear Sound
När mikrofoner placeras utanför ytterörat kan naturliga lokaliseringssignaler om ljudet kommer framifrån, bakifrån eller från sidan gå förlorade. Real Ear Sound simulerar ytterörats funktion för att återställa lokaliseringsförmågan och få en naturlig ljuduppfattning.
Acoustically Optimized Venting
AOV
En egenutvecklad, flerdimensionellt vägd algoritm sätter ett idealiskt mål för ”akustisk massa” för respektive ventilation. Den sofistikerade programvaran för 3D-modellering genererar en individualiserad ventilation. Detta unika AOV-värde (Akustiskt optimerad ventilation) kodas in i varje apparat och används för att optimera anpassningsberäkningen. Ocklusionen kan nu minskas till lägsta möjliga nivå. Denna exklusiva Phonak-innovation finns i hela i-örat sortimentet och alla modeller. Den finns också för bakom-örat apparater med SlimTip, SlimTip Soft, cShell eller xShell.
SoundRecover2
SoundRecover2
Nästa generation av SoundRecover förbättrar hörbarheten för tal ytterligare och använder en adaptiv frekvenssänkningsalgoritm. Ljudkvaliteten för mellanfrekvenser och låga frekvenser bibehålls medan högfrekventa ljud görs hörbara. Detta skapar en optimal lyssningsupplevelse för fler användare än någonsin tidigare.
Quick sync
QuickSync
Styr två apparater med en tryckning. Den omedelbara bredbandsöverföringen av data mellan två instrument säkerställer att volym- och programinställningarna alltid är balanserade och synkroniserade. Ett tryck på programvalsknappen eller volymkontrollen resulterar i en omedelbar identisk förändring på den andra apparaten.
UltraZoom
UltraZoom
Riktmikrofonteknik är en beprövad metod för att effektivt förbättra taluppfattningen i miljöer med bakgrundsbuller. UltraZoom är en adaptiv flerkanalig riktmikrofonteknik, som är tillgänglig automatiskt i AutoSense OS eller manuella program.
PartnerMic + mikrofon
RogerDirect™
Mediamusik + mikrofon
SNR-Boost
RogerDirect + mikrofon
Mediatal + mikrofon
Telefonsamtal + mikrofon
Eget program

Jämförelse av unika funktioner

Funktioner

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i bil

Tal i bil

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Musik

Musik

Komfort i buller

Komfort i buller

Max. antal övriga program

Max. antal övriga program

3

3

3

4

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Tal i 360°

Tal i 360°

Off-ear-kompatibel

Off-ear-kompatibel

Echo Block

Echo Block

WindBlock

WindBlock

SoundRelax

SoundRelax

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

Inställningar för Roger och riktmik

Inställningar för Roger och riktmik

NoiseBlock

NoiseBlock

Kanaler för fininställning

Kanaler för fininställning

20

16

12