Skip to main content
Sky Lumity

Funktioner och funktionsnivåer

Viktiga funktioner

Universella anslutningsmöjligheter

Tinnitusbalans

Uppladdningsbar

Kompatibilitet med myPhonak app

Kompatibilitet med Roger och trådlösa Phonak-tillbehör

Funktioner i alla Sky Lumity

Speech in noise
Tal i buller
Anpassar och minskar buller bakifrån i realtid samt tillämpar och optimerar signal-brusförhållandet (SNR) i bullriga miljöer.
Calm situation
Lugna situationer
Tillhandahåller optimal förstärkning för taluppfattning och lyssningskomfort vid samtal på tu man hand i lugna miljöer.
Comfort in noise
Komfort i buller
Minskar buller aktivt för ökad komfort när inget tal förekommer.
Music
Musik
Erbjuder ett utökat dynamikområde, långsam kompressionshastighet och mer förstärkning för en fylligare och rikare musikupplevelse.
Acoustic phone
Akustisk telefon
Den viktiga funktionen DuoPhone överför ljudet till det andra örat i realtid så att uppringarens röst hörs i båda öronen, med en genomsnittlig fördel på 3,1 dB SNR.
Auto acclimatization
autoAcklimatisering
autoAcklimatisering används för att automatiskt öka förstärkningen medan klienten använder apparaterna. Startnivå, acklimatiseringshastighet och målnivå kan enkelt justeras.
Environmental balance
Omgivningsbalans
Omgivningsbalans är en volymmodifieringsfunktion i Phonaks hörapparater som gör det möjligt för klienter att justera volymen på den streamade signalen kontra omgivningsljud genom att trycka på volymkontrollen.
Whistle block
WhistleBlock
WhistleBlock skiljer mellan naturligt förekommande återkopplingsliknande ljud och verklig återkoppling. Detta innebär ökad hörbarhet och ljudkvalitet utan irriterande återkoppling.
UltraZoom
UltraZoom
Riktmikrofonteknik är en beprövad metod för att effektivt förbättra taluppfattningen i miljöer med bakgrundsbuller. UltraZoom är en adaptiv flerkanalig riktmikrofonteknik, som är tillgänglig automatiskt i AutoSense OS eller manuella program.
Quick sync
QuickSync
Styr två apparater med en tryckning. Den omedelbara bredbandsöverföringen av data mellan två apparater säkerställer att volym- och programinställningarna alltid är balanserade och synkroniserade. Ett tryck på programvalsknappen eller volymkontrollen resulterar i en omedelbar identisk förändring på den andra apparaten.
SoundRecover2
SoundRecover2
Nästa generation av SoundRecover förbättrar hörbarheten för tal ytterligare och använder en adaptiv frekvenssänkningsalgoritm. Ljudkvaliteten för mellanfrekvenser och låga frekvenser bibehålls medan högfrekventa ljud görs hörbara. Detta skapar en optimal lyssningsupplevelse för fler användare än någonsin tidigare.
AOV
AOV
En egenutvecklad, flerdimensionellt vägd algoritm sätter ett idealiskt mål för ”akustisk massa” för respektive ventilation. Den sofistikerade programvaran för 3D-modellering genererar en individualiserad ventilation. Detta unika AOV-värde (Akustiskt optimerad ventilation) kodas in i varje apparat och används för att optimera anpassningsberäkningen. Ocklusionen kan nu minskas till lägsta möjliga nivå. Denna exklusiva Phonak-innovation finns i hela i-örat sortimentet och alla modeller. Den finns också för bakom-örat apparater med SlimTip, SlimTip Soft, cShell eller xShell.
RogerDirect™
Mediatal + mikrofon
RogerDirect + mikrofon
PartnerMic + mikrofon
Mediamusik + mikrofon
Telefonsamtal + mikrofon
Eget program

Jämförelse av unika funktioner

Funktioner

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i bil

Tal i bil

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Musik

Musik

Komfort i buller

Komfort i buller

Tal i buller

Tal i buller

Lugna situationer

Lugna situationer

Mediatal + mikrofon

Mediatal + mikrofon

Mediamusik + mikrofon

Mediamusik + mikrofon

Max. antal övriga program

Max. antal övriga program

4

4

4

Komfort i eko

Komfort i eko

Tal i starkt buller

Tal i starkt buller

Tal i 360°

Tal i 360°

Tal i buller

Tal i buller

Lugna situationer

Lugna situationer

Komfort i buller

Komfort i buller

Musik

Musik

Akustisk telefon

Akustisk telefon

Individuellt program

Individuellt program

SpeechSensor

SpeechSensor

Speech Enhancer

Speech Enhancer

StereoZoom 2.0

StereoZoom 2.0

Dynamic Noise Cancellation

Dynamic Noise Cancellation

Motion Sensor Hearing

Motion Sensor Hearing

RogerDirect

RogerDirect

UltraZoom

UltraZoom

EchoBlock

EchoBlock

Siri/Google Assistant, pausa/återuppta streaming, ta emot/avsluta telefonsamtal

Siri/Google Assistant, pausa/återuppta streaming, ta emot/avsluta telefonsamtal

SoundRelax

SoundRelax

DuoPhone

DuoPhone

Real Ear Sound

Real Ear Sound

WindBlock

WindBlock

Brukarbaserad fininställning

Brukarbaserad fininställning

Tinnitusbalans

Tinnitusbalans

autoAcklimatisering

autoAcklimatisering

Omgivningsbalans

Omgivningsbalans

SoundRecover2

SoundRecover2

WhistleBlock

WhistleBlock

NoiseBlock

NoiseBlock

QuickSync

QuickSync

AOV

AOV

Kanal för fininställning

Kanal för fininställning

20

20

16