Apps

myPhonak app

Så här ansluter du uppladdningsbara hörapparater till myPhonak app på iPhone

 

Så här ansluter du uppladdningsbara hörapparater till myPhonak app på Android

 

Så här ansluter du hörapparater med vanliga batterier till myPhonak app på iPhone

 

Så här ansluter du hörapparater med vanliga batterier till myPhonak app på Android

 

Så här konfigurerar du myPhonak app för Remote Support

 

Så här konfigurerar du myPhonak app för "Hörseldagbok"

 

Så här använder du "Min hörapparat" i myPhonak app