Instruktionsfilmer för Roger™ Focus

Så här ansluter du en mikrofon

Så här sätter du i ett batteri

Så här sätter du i Roger Focus