155E Instruktioner för Phonak RemoteMic | Phonak

Instruktionsfilmer för RemoteMic

Laddning

Parkoppling

Mobil

Volymkontroll

Pausa och återuppta

0